top of page
La creació de MATDECÓ és la resposta de 8 empreses de venda de materials per a la construcció davant la contínua evolució.És l'esforç comú que durant anys s'està duent a terme per arribar a formar un grup consolidat i amb un pes específic dins del sector.
 
El tracte familiar, el servei, la qualitat, el bon preu i el fet de treballar únicament amb proveïdors de total confiança i garantia ens posa en disposició de garantir les necessitats dels nostres clients. Comprar, gestionar, unificar, col·laborar, simplificar .... Tot és possible amb l'esforç comú, amb l'esforç de Matdecó.
JUNTS MULTIPLIQUEM
Anuncio-matdeco_cat.jpg
QUALITAT

Vostè és el més important, per tant, poder satisfer i cobrir les seves expectatives i necessitats és el nostre repte de cada dia.

 

L'assessorarem perquè no tingui dubtes alhora d'escollir tot el que necessiti per fer realitat el que està buscant per a la seva llar.

 

El nostre segell de confiança li permetrà gaudir del que realment l'importa: escollir amb tota tranquil·litat les tendències i els materials més adequats per a les seves necessitats i gustos.

CREATIVITAT

Cada empresa que forma Matdecó té un equip profes-sional format per persones altament qualificades per poder transmetre en cada situació les millors idees i conceptes que s, adaptin a les seves necessitats, trobant així les sol·lucions més originals per tal de poder-vos fer una personalització global.

 

Fugim dels cànons estàndards.

 

Transmetin-nos el que els agrada i ho farem realitat.

RESPONSABILITAT

Les empreses que formen Matdecó estan implicades en la posada en valor d'una actuació responsable en matèria social i ambiental.

 

Disposem dels proveïdors adequats per poder seguir estratègies enca-minades a la sostenibilitat dels edi-ficis de tot tipus, transmetent els coneixements sobre l'eficiència energètica, l'ús d'energies alterna-tivesl'elec-ció dels materials, a tots els nostres clients.

 

Els socis de Matdecó s'ocupen que 

les seves operacions siguin soste-

nibles tant en lo econòmic, lo social i lo ambiental, buscant la preservació del medi ambient

 

És una visió dels negocis que inte-gra el respecte a les persones, els valors ètics, la comunitat i el medi-ambient amb la mateixa gestió de l'empresa.

EFICÀCIA

Disposem de les capacitats necessàries per tal d'aconseguir els resultats i objec-tius que vostès ens determinin.

 

El procés d'elecció i compra

serà un camí ple de sensacions aportades pel nostre equip de professionals.

 

En tot moment estarà assesso-rat per tot l'equip humà de 

Matdecó.

 

Deixis assessorar i els resultats seran els desitjats.

 

PROJECTES DESTACATS DELS SOCIS DE MATDECÓ GRUP
bottom of page