2017

Gener - Febrer

Ceys

Durada de la promoció:

Del 01-01-2017 al 28-02-2017

Descripció de la promoció:

3 Totaltech Blanc, regal d'una pistola

 

Obligació de compra:

2 caixes per centre (8 pacs-8 pistoles)

 

Quan fer la comanda:

1era setmana de gener

Visita delegats:  

1era setmana de gener

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Ceys"

 

Com cobrar del proveïdors:

Regal de material per valor de les pistoles

 

 

2016

Gener - Febrer

Gronpes

Durada de la promoció:

Del 01-01-2016 al 30-03-2016

 

Descripció de la promoció:

Preus de compra i venda ajustats, no fer descompte sobre el preu de la promo.

 

Obligació de compra:

No hi ha mínim de compra

 

Visita delegats: 1ra setmana de gener

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes aprofita't del catàleg Equípa't"

 

Com cobrar del proveïdors:

Preus de copra millors que els habituals, edició del catàleg

 

 

Ceys

Durada de la promoció:

Del 01-01-2016 al 29-02-2016

 

Descripció de la promoció:

2na meitat a meitat de preu

 

Obligació de compra:

5 caixes de 8 duplos (80 unitats) per centre

 

Quan fer la comanda: 1ra setmana de gener

 

Visita delegats: 1ra setmana de gener

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Ceys"

 

Com cobrar del proveïdors:

Comprarem el duplo a 6,80 €. Vindrà retractilat

 

 

Març

Gronpes

Durada de la promoció:

Del 01-01-2016 al 30-03-2016

 

Descripció de la promoció:

Preus de compra i venda ajustats, no fer descompte sobre el preu de la promo.

 

Obligació de compra:

No hi ha mínim de compra

 

Visita delegats: 1ra setmana de gener

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes aprofita't del catàleg Equípa't"

 

Com cobrar del proveïdors:

Preus de copra millors que els habituals, edició del catàleg

 

 

Jardí Pond

Durada de la promoció:

Del 01-01-2016 al 31-03-2016

 

Descripció de la promoció:

Per la compra de 5 sacs de Campus Vital, se'n regala un.

 

Obligació de compra:

2 palets per centre

 

Quan fer la comanda: Setmana del 29 de febrer

 

Visita delegats: Setmana del 29 de febrer

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Jadí Pond"

 

Com cobrar del proveïdors:

Mercaderia sense càrrec a banda

 

Abril

Valsec

Durada de la promoció:

Del 01-04-2016 al 30-04-2016

 

Descripció de la promoció:

4x3 per els productes:  Cola Celanic  C2T, Cola Flex C2TE S1 i Cola SuperFlex C2TE FS2 en colors gris I blanc

 

Obligació de compra:

4 palets del mateix producte per centre (del producte que es vulgui promocionar, poden ser els tres alhora)

 

Quan fer la comanda: Setmana del 28 de març

 

Visita delegats: Setmana del 28 de març

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Valsec"

 

Com cobrar del proveïdors:

En les comandes de 4 palets del mateix producte, s'entregarà 1  palet sense càrrec (es paguen 3 i se'n entreguen 4)

Maig

Schlüter

Durada de la promoció:

Del 01-05-2016 al 31-05-2016

 

Descripció de la promoció:

Per la compra d'un rotlle de Kerdi, regal d'un pot adhesiu Kerdi-Koll

 

Obligació de compra:

15 rotlles de Kerdi-drain per centre

 

Quan fer la comanda: Setmana del 25 d'abril

 

Visita delegats: Setmana del 25 d'abril

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Schlüter"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan es comprin els rotlles, s'entregaran sense càrrec els pots

Ceys

Durada de la promoció:

Del 01-05-2016 al 31-05-2016

 

Descripció de la promoció:

10+2

 

Obligació de compra:

4 caixes per centre

 

Quan fer la comanda: Setmana del 25 d'abril

 

Visita delegats: Setmana del 25 d'abril

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Ceys"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan es comprin les caixes, vindrà material sense càrrec. Ells assumeixen la meitat.

Juny

Fredimar

Durada de la promoció:

Del 01-06-2016 al 30-06-2016

 

Descripció de la promoció:

2x1

 

Obligació de compra:

5 discs de cada

 

Quan fer la comanda: Setmana del 23 de maig

 

Visita delegats: Setmana del 23 de maig

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Fredimar"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan es comprin els dics rebrem la comanda doblada

Mussol

Durada de la promoció:

Del 01-06-2016 al 30-06-2016

 

Descripció de la promoció:

2x1

 

Obligació de compra:

5 discs de cada

 

Quan fer la comanda: Setmana del 23 de maig

 

Visita delegats: Setmana del 23 de maig

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Mussol"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan es comprin els discs rebrem la comanda doblada

Juliol

Valsec

Durada de la promoció:

Del 01-07-2016 al 31-07-2016

 

Descripció de la promoció:

4x3 per els productes:  Cola Celanic  C2T, Cola Flex C2TE S1 i Cola SuperFlex C2TE FS2 en colors gris I blanc

 

Obligació de compra:

4 palets del mateix producte per centre (del producte que es vulgui promocionar, poden ser els tres alhora)

 

Quan fer la comanda: Setmana del 28 de març

 

Visita delegats: Setmana del 28 de març

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Valsec"

 

Com cobrar del proveïdors:

En les comandes de 4 palets del mateix producte, s'entregarà 1  palet sense càrrec (es paguen 3 i se'n entreguen 4)

Ceys

Durada de la promoció:

Del 01-07-2016 al 31-07-2016

 

Descripció de la promoció:

3 Montack, regal d'una pistola

 

Obligació de compra:

6 packs per centre

 

Quan fer la comanda: Setmana del 27 de juny

 

Visita delegats: Setmana del 27 de juny

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Ceys"

 

Com cobrar del proveïdors:

Regal de les pistoles per comanda de tres montack. Vindrà retractilat

Setembre

Jardí Pond

Durada de la promoció:

Del 01-09-2016 al 30-09-2016

 

Descripció de la promoció:

Per la compra de 5 sacs de campus vital, se'n regala un

 

Obligació de compra:

2 palets per centre

 

Quan fer la comanda: Setmana del 29 d'agost

 

Visita delegats: Setmana del 29 d'agost

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Jardí Pond"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan comprem cinc pallets en rebrem 6

Ceys

Durada de la promoció:

Del 01-09-2016 al 30-09-2016

 

Descripció de la promoció:

2na unitat a meitat de preu

 

Obligació de compra:

20 unitats per centre

 

Quan fer la comanda: Setmana del 29 d'agost

 

Visita delegats: Setmana del 29 d'agost

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Ceys"

 

Com cobrar del proveïdors:

Mercaderia sense càrrec a banda

Octubre

Schlüter

Durada de la promoció:

Del 01-10-2016 al 31-10-2016

 

Descripció de la promoció:

Per la compra de 3 perfils, se'ns enporta 4

 

Obligació de compra:

12 perfils de cada per centre

 

Quan fer la comanda: Setmana del 26 de setembre

 

Visita delegats: Setmana del 26 de setembre

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Schlüter"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan es comprin els perfils se'n entregaran els corresponents sense càrrec

Novembre

Fredimar

Durada de la promoció:

Del 01-011-2016 al 30-11-2016

 

Descripció de la promoció:

2x1

 

Obligació de compra:

5 discs de cada

 

Quan fer la comanda: Setmana del 24 d'octubre

 

Visita delegats: Setmana del 24 d'octubre

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Fredimar"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan es comprin els dics rebrem la comanda doblada

Mussol

Durada de la promoció:

Del 01-11-2016 al 30-11-2016

 

Descripció de la promoció:

2x1

 

Obligació de compra:

5 discs de cada

 

Quan fer la comanda: Setmana del 24 d'octubre

 

Visita delegats: Setmana del 24 d'octubre

 

Suports de la promoció:

Albarans, factures, pressupostos, emailings, A3 en el mostrador.

 

Frase a posar en els suports:

"Durant aquest mes demana la teva promoció de Mussol"

 

Com cobrar del proveïdors:

Quan es comprin els discs rebrem la comanda doblada

TENDÈNCIES / TENDENCIAS

Show More

CONTACTE / CONTACTO

C/ dels Caputxins 9, Entresòl

08800, Vilanova i la Geltrú

Barcelona

T. 620 200 512

matdeco@matdeco.org

ASSOCIATS / ASOCIADOS